SĄDY I URZĘDY WŁAŚCIWE DLA REWIRU DZIAŁANIA KANCELARII:

Sąd Rejonowy w Słubicach

Sąd Apelacyjny w Szczecinie


Rada Izby Komorniczej w Szczecinie

Biuro Rady:
ul. Nieduża 16
71-531 Szczecin
www.izba.szczecinska.komornik.pl