Licytacje


Na naszej stronie internetowej wyodrębniliśmy dział, w którym regularnie i systematycznie zamieszczamy informacje dotyczące licytacji ruchomości i nieruchomości z terenu Kostrzyna, Słubic, a także w zakresie właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika przy Sądzie Rejonowym w Słubicach. Witryna gwarantuje bezpłatny dostęp do bieżących obwieszczeń i pozwala szybko pozyskać informacje.

Wszystkie ogłoszenia zawierają podstawowe dane, które przybliżają osobom zainteresowanym licytacje ruchomości i nieruchomości. Do zakresu tych informacji należą, m.in. cena wywoławcza, czas i miejsce przeprowadzenia aukcji, itp. Przy przeglądaniu poszczególnych danych warto mieć na względzie wysokość rękojmi, którą zainteresowany zakupem jest zobowiązany uiścić przed przystąpieniem do negocjacji.Pokaż obwieszczenia:    wszystkie | tylko nieruchomości | tylko ruchomości

Data licytacji: 2020-11-23
Rodzaj: Nieruchomość
Opis: nieruchomość gruntowa zabudowana - dom mieszkalny
Cena wywołania: 364 500,00 zł
Zobacz szczegóły
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Data licytacji: 2020-12-01
Rodzaj: Nieruchomość
Opis: nieruchomość gruntowa - budynek mieszkalny i niemieszkalny
Cena wywołania: 195 333,33 zł
Zobacz szczegóły
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Data licytacji: 2020-12-01
Rodzaj: Nieruchomość
Opis: nieruchomość gruntowa - pawilon handlowo-usługowy
Cena wywołania: 2 287 500,00 zł
Zobacz szczegóły
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Data licytacji: 2020-12-08
Rodzaj: Nieruchomość
Opis: nieruchomość gruntowa zabudowana
Cena wywołania: 1 026 666,67 zł
Zobacz szczegóły
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.
Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.


Jeżeli chcesz być informowany o zmianach w obwieszczeniach o licytacjiach podaj swój adres email.