Kontakt:

Komornik Sądowy Cezary Grzelewski

ul. Kilińskiego 9e/11

69-100 Słubice

Tel. (095) 758-08-77

Email: slubice2@komornik.pl

Email: slubice2@komornik.org

Obszar działania komornika sądowego Cezarego Grzelewskiego
obejmuje granice terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach terytorium RP.
Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej"

"""Art. 8 ustawy o komornikach sąd. i egzekucji